Nocai Cylinder

24,900.00 +PDV

Cylinder printer je specijalna verzija UV printera namenjena štampi kružnih predmeta ili bidona.

Category:

Ovo je visoko produkciona mašina za boce omogućava personalizaciju velike serije.

UV tehnologija vam omogućava print na sve tipove materijala kao i dug životni vek otiska. Glave za štampu vam garantuju savšen otisak pri 2440dpi. Kofiguracija sa belom bojom I lakom daje dodatne mogućnosti tako da praktično nema nemogućih materijala.

Mašina je nadograđena uređajem za postizanje ugla na predmetu, čime je omogućeno da se štampaju zaktivljeni modeli. Xaar tehnologija omogućava štampu na udaljenosti pa je moguće štampati nepravilne oblike bez problema.

Skladne dimenzije Cylinder UV printera ne zahtevaju velik prostor, mobilnost, omogućavaju lagan pristup svim delovima. Prihvat za više različitih modele je dovoljan da se mašina snabde materijalom za štampu bez velikog napora.

Kod ovakvih modela nije poželjan rad sa staklenim modelima koji imaju potrebu za upotrebom prajmera. Pored prajmera stakleni oblici mogu da dovedu do neželjenih problema refleksije. Ovakav tip mašine je pogodan za personalizaciju kružnih tipova proizvoda, gde je akcenat na plastičnim bidonima.

 

U cenu svake Nocai mašine je ukljuceno:
– Sai photoprint originalni software
– Garancija 1 god na masinu
– Garancija na glavu/e 3 meseca

U cenu mašine nije uključeno:
– Računar za rad (za RIP)
– Boja
– Dostava mašine
– Unošenje mašine u prostor (ukoliko postoji potreba za angažovanjem dodatne radne snage ili prepravke prostorije)
– Instalacija mrežne opreme